logo product product

Psychobiotikum - Lactobacillus Plantarum PS128

underline

je psychobiotikum, ktoré ovplyvňuje hladiny dopamín a serotomínu a produkciu
prozápalových cytokínov. Lactobacillus plantarum PS128™ ovplyvňuje os črevo mozog (GBA) a pomáha pri prejavoch porúch autistického spektra (PAS).

Oblasti pôsobenia

Zlepšuje niektoré autistické symptómy predovšetkým, ktoré sú spojené s

  • 1. rušivým správaním
  • 2. úzkosťou
  • 3. nerešpektovaním pravidiel
  • 4. hyperaktivitou
  • 5. impluzívnosťou
  • 6. poruchami spánku
  • 7. zvláštnosťami v spojitosti s jedlom a stravovaním

Os črevo - mozog a neuroendokrinné bunky:

Os črevo - mozog a neuroendokrinné bunky: stres môže spôsobiť zmeny črevnej mikroflóry a následne nálady cez os HPA (z angl. hypothalamic - pituitary – adrenal axis). Naopak, pomocou osi HPA môže mikroflóra regulovať zmeny symptómov ako je úzkosť a depresia.

Os črevo – mozog a biochémia:

Os črevo – mozog a biochémia: črevná mikroflóra dokáže produkovať rôzne druhy neurotransmiterov a ovplyvňovať hladiny neurotrofínov.

Neurus vagus (blúdivý nerv):

je primárnym spojením medzi mozgom a proximálnym tráviacim traktom. Črevná mikroflóra tak môže práve cez neurus vagus vysielať signály do mozgu a zase naspäť.

Os črevo – mozog a imunitný systém:

Os črevo – mozog a imunitný systém: Črevná mikroflóra má priamy účinok na imunitný systém. Ten využíva obojsmernú komunikácia s centrálnou nervovou sústavou (CNS). Nepriame účinky črevnej mikroflóry na vrodený imunitný systém môžu mať vplyv na zmeny telesných hladín prozápalových a protizápalových cytokínov, ktoré priamo ovplyvňujú funkciu mozgu.

Ovplyvnenie osi črevo – mozog

Ovplyvnenie osi črevo – mozog sa čoraz viac ukazuje ako vhodný spôsob pre vývoj nových liečebných postupov napr. pri depresiach, úzkosti, syndróme dráždivého čreva, obezite aj pri neurodegeneratívnych poruchách.